Frank de Grave naar OMS?

Frank de Grave voorgedragen als voorzitter Orde van Medisch Specialisten

Met deze bestuurder aan het roer kan de OMS ongetwijfeld meer een vuist maken.

F. H. G. (Frank) de Grave wordt door het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten voorgedragen als algemeen voorzitter. Als de Algemene Ledenvergadering op 25 november akkoord gaat, volgt hij huidig voorzitter W.J.G. van der Ham op. In december is de driejarige voorzitterstermijn van Van der Ham verstreken. Frank de Grave (1955) heeft diverse politieke functies bekleed, onder meer als minister, staatssecretaris en Kamerlid. Van 2004 tot 2009 was De Grave voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, voorheen College Tarieven Gezondheidszorg/College Toezicht Zorgverzekeraars).

Na zijn vertrek bij de NZa heeft hij een sterke band met de zorgsector gehouden. Zo is hij voorzitter geworden van Seneca, een invloedrijke denktank van beslissers in de zorgsector en was hij lid van een commissie ingesteld door ActiZ over de toekomst van de thuiszorg. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van het coöperatiebestuur van PGGM en bestuursadviseur bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Deze laatste functie zal hij neerleggen als hij bij de Orde aantreedt. Het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten ziet in De Grave een voorzitter die past bij de veranderde omgeving van de Orde. De Grave heeft veel ervaring met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, opgedaan in zowel Den Haag als binnen diverse organisaties. In de tweede plaats heeft hij veel kennis over de gezondheidszorg, onder andere doordat hij voorzitter was van de NZa. De Grave is bovendien een sterke bestuurder die de Orde verder toekomstbestendig kan maken Frank de Grave is zeer gemotiveerd om als voorzitter aan de slag te gaan.

In zijn ogen staat de zorg in Nederland voor grote uitdagingen; hoe houden wij ons breed toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorgstelsel – het beste van Europa – ook op termijn betaalbaar, gelet op de vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen. Hij gelooft er sterk in dat de actieve inbreng en medewerking van de professionals in de zorg, waarvan de medisch specialisten een belangrijk onderdeel zijn, hierbij essentieel is.