Extra Medische Innovaties

Voor de fijnproevers is er nu EXTRA een uitgave over Medische Technologie.Extra is een driemaandelijkse bijlage bij het (nieuwe concept) Arts & Auto. De EXTRA medische technologie schept ruim baan voor (medische) uitvinders. Daadwerkelijke uitvinders met hun product ( zoals Berkelbike en Femiscope) komen aan bod. Deze bewuste vindingen zijn ook eerder al eens gepresenteerd via de NOVU, de Nederlandse Orde van Uitvinders.  Ook de vraagzijde (technologische hartenwens) krijgt in de vorm van essays ruime aandacht .

Cover (deel)

Jaap Maljers vestigt nog eens de aandacht op het feit dat nieuwe vindingen te weinig daadwerkelijk leiden tot ontmantelen van oude structuren. Ik hoorde wel eens de term “afschafgeneeskunde” gebruiken in dit kader.De negentig pagina’s van EXTRA zijn een aanrader voor (para)medicus en techneut, maar ook voor de geinteresseerde burger.