Experimenteer samen! Philips

Experimenteer samen!De titel suggereert ruimte voor Innovatoren en innovaties. Maar lees even verder…

Philips gaat tamelijk ver wat betreft de wellness. Dit bericht in de Inbox vanochtend vroeg wijst daar weer eens op. Ik word persoonlijk aangesproken. Bericht: Experimenteer samen… (in tweevoud gemaild en echt met de drie puntjes). Bij het openen van de mail vormt zich een kronkelende lijn die uitkomt bij enkele gadgets (van Philips), die het leven moeten veraangenamen. Stimulatoren! Nee, niet simulatoren. 

Moet ik met dit verheugend bericht met dat lachende duo direct naar boven rennen? Ik dacht het niet. Gebruik je “sense” en houdt het “simple”.

Sense AND simplicity

Toen ik de gehele mail op de zij draaide (nee, niet de partner), werd het mij duidelijk. De verborgen boodschap is dat de Aandelenkoers wordt weergegeven!

Chart

Hier de koers van de afgelopen 2 weken (Bloomberg):

Philips Chart

Kijk je naar de aandelenkoersen Philips over de wat langere termijn, dan zie je een driehoekspatroon. Dat maakt het waarschijnlijk dat er een uitbraak komt. Maar naar welke richting? Dat is die andere koers! De richting van het bedrijf?

Wie kan mij dat uitleggen?