eHealthnu van Gisteren?

eHealthNu

Besloten

Deze uiterst vriendelijke reactie verrast toch wel

Natuurlijk staat het organisaties vrij om besloten bijeenkomsten te houden. Maar de thematiek van eHealth (implementatie) vereist maximale inbreng van geinteresseerden van buiten de “inner circle”, al is het maar als toehoorder. Maar ook zou je kunnen denken aan de inzet van sociale media en een online verbinding met de buitenwereld (live stream). Waarom eigenlijk niet? Dat kan trouwens nog steeds (planning is op 9 maart 2011)

Ambitieus

Het gaat bij deze bijeenkomst bij Achmea Eureko te Zeist wel even om de contouren van een “nationale eHealth agenda”(Wat wileHealthnu?).Er zijn blijkens het programma Discussietafels met ICT leveranciers, Zorgaanbieders, Patientenorganisaties, Verzekeraars en Wetenschappers.och is dat geen garantie voor succes op dit terrein!