Alternatief DOT bij TBC

Tuberculose is nog altijd een belangrijk thema in ons land, zij het minder dan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Op deze archieffoto opent Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid Dr.P.Muntendam op donderdag 30 januari 1964 een nieuw districts-consultatiebureau in Amsterdam-West. Dr.Muntendam staat hier op de Rontgenkamer. In dit tijd werden patienten langdurig opgenomen (denk aan Herstellingsoorden). Hij noemde toen (bron Het Utrechtsarchief ) de……

“Vroege diagnose, goede behandeling en lange nazorg”

……als voorwaarden waaraan bij de tuberculosebestrijding moet worden voldaan.

Inmiddels kan veel begeleiding ambulant plaats vinden, maar het is nog steeds absoluut nodig dat de inname van medicatie wordt gemonitord.
Bij risicogroepen wordt getracht patiënten te behandelen volgens het zogenaamde DOT principe (doseren onder toezicht), waarbij de patiënt onder toezicht van een verpleegkundige van de tuberculose-bestrijding zijn dagelijkse portie medicijnen krijgt toegediend. Ook wordt bij patienten met eHealth gemonitord op de compliance. Een initiatief van Evalan.