eHealth clusters?

Data

Dataverzamelingen hebben mij altijd wel geboeid. Onlangs promoveerde een kennis op een zorginhoudelijk eHealth onderwerp. Er blijkt veel interesse voor de dissertatie. De verzendlijst (postcodes) levert -indien geopositionering wordt toegepast- een aardig plaatje.

Clusters

Betrouwbaarheid?

Naast deze aanvragen zijn er overigens ook wel aanvragen uit de Verenigde Staten en Scandinavie. Natuurlijk is de betrouwbaarheid beperkt. Maar we hebben in ons land toch heel weinig inzicht in de eHealth (sowieso een containerbegrip). Bovendien is aannemelijk dat er meer en wellicht ook andersoortige netwerken bestaan.

Het schrijven van een Gouden Gids lijkt een zinloze excercitie

De eHealth wereld is immers sterk in beweging en dat wordt alleen maar meer. Ik voel veel voor de analyse (datamining) van sociale media om daadwerkelijk te zien wat concreet om gaat. Voer maar eens de term “e-Health” in bij Twibo.nl , dan ontstaat inzicht in vacatures op dat terrein. De inzet van meerdere “tools” is nuttig omdat naar mijn ervaring veel claims niet worden ingelost. Vergeet ook sensoren, domotica en robotica niet, die nauwe relatie hebben met eHealth.

Commentaar is zeer welkom!

Graag ga ik de dialoog aan!