Fraudehelpdesk operationeel

Quote:Welkom bij de Fraudehelpdesk . Deze helpdesk is de landelijke vraagbaak voor alles op het gebied van fraude. Bent u het slachtoffer van fraude? Dan helpen wij u graag verder. Onze telefonische helpdesk is op werkdagen geopend van 10.00 – 16.00 uur (lokaal tarief).

Van start gegaan op 26 februari 2011

Het ZN Journaal (Zorgverzekeraars Nederland) maakt hier melding van.

ZN participeert in het initiatief. Volgens de auteur een goede zaak. U herinnert zich mijn verzuchting? Het is een stap in de goede richting, maar nog slechts een schakel in de keten. In het Persbericht staat immers “de helpdesk neemt  zelf geen meldingen in behandeling”.

Wie voor zorg en zorgverzekeringen de “juiste instantie” is wordt niet vermeld

Het zal ZN wel zijn ,maar dan toch?

Bron: ZN Journaal

Persbericht:

Pogingen tot fraude en oplichting zijn voor burgers en kleine ondernemers vaak lastig te herkennen. Tot nu toe konden zij moeilijk informatie krijgen over allerlei vormen van fraude en oplichting. De helpdesk is een landelijke vraagbaak, die via de website en telefonisch informatie geeft over de verschillende vormen van fraude en oplichting. Ook krijgen mensen tips hoe zij kunnen voorkomen dat zij slachtoffer worden. Met de oprichting van de Fraudehelpdesk komt de minister tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om aan burgers en kleine ondernemers praktische hulp te bieden.

Minister Opstelten: ‘De Helpdesk is een praktische vraagbaak, waardoor mensen kunnen voorkomen dat ze de dupe worden van oplichters en fraudeurs. En wie al slachtoffer is, krijgt advies welke instantie hen het beste kan helpen.’ Voor slachtoffers van fraude is het soms lastig te bepalen waar zij zich het beste kunnen melden. De Fraudehelpdesk neemt nauwkeurig op hoe iemand slachtoffer is geworden en begeleidt de gedupeerde vervolgens bij het melden van hun zaak bij de juiste instantie, zoals de AFM, ConsuWijzer, het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude of de politie

De helpdesk neemt zelf geen meldingen in behandeling, maar krijgt via de vragen en doorverwijzingen wel belangrijke informatie over de omvang van fraude en oplichting in Nederland. Die informatie geeft de helpdesk door aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bovendien zullen de medewerkers van de helpdesk scherp in de gaten houden of er nieuwe oplichtingspraktijken opduiken in Nederland, zodat daar meteen voor gewaarschuwd kan worden.

De Fraudehelpdesk is op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 088-7867372 en via de website www.fraudehelpdesk.nl.