eHealth-RCT exit

Juist selecte groep?

Paradigma shift

Randomised Clinical Trial (RCT) exit?

Marc Bruynzeels gooit de knuppel in het hoenderhok. Plaats van handeling een mini-symposium op 28 juni 2013 in Zeist. Stellingname: “eHealth gaat vooral over implementatie”. Die conclusie ontleent Bruynzeels aan de evaluatie van het eHealth programma ‘MijnCOPDCoach’. Dat is meer een kwestie van toepassen van ervaringen uit de sociale wetenschappen. Hij signaleert een vermenging van middel en doel. Is eHealth onvoldoende ingebed in werkprocessen? Een dergelijk dynamisch proces vraagt om een dynamisch design. Dus de spelregels mogen naar zijn mening binnen een onderzoeksdesign wel degelijk worden aangepast. Mag je je eigen lerend vermogen niet inzetten? Dat zou toch te gek zijn! Interventie is een dynamisch proces. “Laat praktijk leidend zijn en wetenschap volgend” is ook zo’n slogan. Het ziet er somber uit voor de RCT in een snel veranderend eHealth landschap. In plaats van een  a-selecte naar een selecte steekproef zonder ‘controle’ groep??

Conclusie Marc Bruynzeels

Hartfalen

Kunnen we de (voorlopige) bevindingen van het eVita project (zorg binnen bereik) hierin passen? Miranda Groener (Achmea) licht een tipje van de sluier op over een onderzoek in het Scheperziekenhuis te Emmen. Het gaat om telemonitoring bij hartfalen (Motiva, nu Effective Cardio). Een derde van de patiënten (ruim 100) is gedurende twee jaar gevolgd. Op een aantal meetpunten is verbetering (zoals daling opnames ) gesignaleerd. Wel (ik zou haast zeggen uiteraard) is er een toename van telefonische consulten. Opmerkelijk is dat 93% kostenreductie zou zijn behaald. Dat is zowel een kans als een belemmering, want het ziekenhuis loopt inkomsten mis. Miranda Groener stelt dat het ” bijna misdadig” is als je dit de patiënt onthoudt. Ook de toehoorders tonen zich verbijsterd (“Ik val haast van mijn stoel”). Alleen een voorzichtige vraag vanuit TNO stipt aan hoe dit mogelijk is. De verbeteringen zouden praktisch geheel op conto komen van toegewijde hartfalenverpleegkundigen, aldus Mirande Groener.

Historie Telemonitoring

Valkuil?

Tot zover een (selecte!) weergave van een aantal opmerkelijke zaken tijdens dit mini-symposium op 28 juni 2013 in Zeist over eHealth. Ik kan een heel eind meegaan met de paradigmashift zoals die nu in gang is gezet. Echter de manier waarop nu gecommuniceerd wordt over de preliminaire onderzoek bevindingen (telemonitoring hartfalen) is mogelijk contraproductief. Er worden veel te hoge verwachtingen geschapen op basis van een vermoedelijk wel zeer selecte populatie onder een heel persoonlijke begeleiding. Dus de gerealiseerde kostenbesparingen zijn alleen gerealiseerd in een specifieke setting met specifieke randvoorwaarden en bij een specifieke populatie. Misschien hebben huisartsen wel meer consulten moeten doen en is daar de werklast toegenomen? In hoeverre is de tijdsinvestering door de hartfalenverpleegkundigen geregistreerd? Zijn patiënten ook nog elders onder behandeling, bijvoorbeeld vanwege co-morbiditeit, hetgeen een vangnet kan betekenen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, veel confounders zijn te bedenken. Hierbij een oproep om zeker op de ingeslagen weg door te gaan, maar de kritische blik niet te verliezen. Dat was trouwens zo ongeveer ook de oproep waarmee dagvoorzitter Dick Hermans het minisymposium opende….