Economisering van zorg

ESB

Economisch Statistische berichten

(Verdere) Fiscalisering Zorgpremie

Het recente artikel in ESB (Economisch Statistische Berichten, Jrg 97, editie 4648) over de zorgpremie (Cover: Plan Zorgpremie gemiste kans) heb ik met stijgende ergernis gelezen. Zeker, er wordt een reeks van argumenten in stelling gebracht om aan te tonen dat een invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie (een plan dat door kabinet moest worden ingeslikt) ergens goed voor zou zijn geweest. Ik kan dat volgen! Maar ik mis helemaal de constatering dat er meer is dan een financieel-economisch aspect. Is dit een incident of symptomatisch voor ESB?

Zorgpremie in ESB (Bibliotheek Zwolle)

Economisering

Dat de zorg sluipenderwijs ‘economiseert’ zou je wellicht kunnen afmeten aan het grote aantal publicaties in het ESB. Misschien zijn daarover ook wel statistieken?? Tijdens het recente congres “Zorgen voor Morgen‘ op 28 november 2012 bij het Ministerie van VWS werd het mij zonneklaar. Vanuit historisch perspectief zie je dat de gezondheidseconomen steeds meer de toon zetten. Ook al voordat de economische crisis intrad. Gerelateerd wellicht aan de Stelselwijziging. We horen steeds minder over sociologische aspecten, de verzorgingsstaat en zoals Hannie van Leeuwen (CDA) als panellid het liever hoort ‘de sociale rechtstaat’. Er dient voor de burger een balans te bestaan tussen recht en verantwoordelijkheid. “Persoonlijke vrijheid vindt haar begrenzing in medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen”. Daarom is het misschien maar goed ook dat het plan voor de zorgpremie in deze vorm niet is doorgegaan. Laten we dit beschouwen als een aanleiding tot een moratorium! Ik denk dat het goed is dat deze geluiden ook meer worden gehoord, misschien zelfs in ESB! Reacties?