Bleomycine

Dosering

Omrekenfout

Sinds 2008 bij 14 patienten

Het krantenbericht in het Dagblad van het Noorden (DVHN) geeft niet meer dan een indruk. Er is een rekenfout gemaakt. Het gaat om veertien patienten die met het cytostaticum Bleomycine zijn behandeld. Zij kregen teveel. Als ik het goed begrijp betekent dat per afzonderlijke toediening een factor 1,5x teveel. Kennelijk speelt dat al vier jaar. We mogen aannemen dat dit alle patienten zijn die in die periode in het Scheperziekenhuis te Emmen met dit middel zijn behandeld (gemiddeld 4 per jaar) en vermoedelijk voor diverse diagnosen. Misschien laait ook weer de discussie over concentratie van zorg op? Volgens de directie ‘is de maximale dosis nooit overschreden’.

Dagblad van het Noorden (DVHN)

Toxiciteit

Bleomycine wordt heel lang toegepast (al in mijn klinische loopbaan) en dat voor de behandeling van een aantal aandoeningen. Een berucht risico van Bleomycine is het optreden van een type chemische longontsteking (= pneumonitis) die kan uitlopen op longfibrose. Vandaar dat er een cumulatieve begrenzing wordt gehanteerd die niet overschreden dient te worden. Als we de uitspraak van de Directie juist interpreteren zou dat laatste niet aan de orde zijn? Maar een dergelijke grens is natuurlijk niet absoluut, dus terecht wordt een slag om de arm gehouden. De voorbereiding vindt onder gecontroleerde omstandigheden plaats in de ziekenhuisapotheek. Een dergelijke systeemfout in de keten heeft grote consequenties naar nu blijkt. Zijn er voldoende checks & balances? Dit zal zeker een onderdeel zijn waarnaar de Inspectie (IGZ) zal kijken. Op het individuele niveau zal dienen worden nagegaan hoe het is uitgepakt. Er is ook literatuur voorhanden. Een relativering is wellicht wel op zijn plaats?  In het verleden werden sommige cytostatica te laag gedoseerd (onderdosering) en dat bleek prognostisch ook nadelig.