Diphterie WW2

Epidemie

Difterie of Diphterie

1942-1945

Onlangs stuitte ik op een -ook voor mij persoonlijk- belangwekkend artikel in het NTvG van februari 1946, waarvan de titel luidt “twee en een half jaar diphterie in een stadspractijk.Het artikel vermeldt de observatie dat sinds het najaar 1942 het aantal patiënten in Utrecht dat leed aan difterie sterk toenam.Het zijn indrukwekkende getallen over deze ziekte (aangifteplicht) met een hoge incidentie en mortaliteit.Over de gehele oorlogsperiode (1940-1945) zijn er  in Utrecht 6367 patienten geregistreerd met een sterfte van 391 personen en de nodige complicaties.

NTvG

Grafiek

De grafiek toon twee toppen. In de winter 1942/1943 en in de winter van 1943/1944. De sterfte loopt parallel met zelfs nog een aparte wintertop 1944/1945 en tevens de laatste maanden een hogere sterfte (auteur: heeft dat wellicht iets te maken met de hongerwinter?)

Persoonsbewijs moeder

Waarom is dit voor mij persoonlijk van belang?

Mijn ouders woonden in de oorlogsjaren in het centrum van Utrecht. Mijn moeder werkte enige tijd In een administratieve functie op het Gemeentehuis, waarover zij hier verslag doet (Tweede Distributiestamkaart):

Ternauwernood overleefd

Vermoedelijk door de vele contacten met het publiek kreeg zij ook difterie. Zij was ernstig ziek en heeft het maar ternauwernood overleefd.Volg mijn vader heeft  zij een hartgebrek hieraan overgehouden. Op mij maakte als kind grote indruk dat mijn vader vertelde dat zij bijna stikte in een keelbeslag, dat hij uiteindelijk nog in de tuin heeft moeten begraven.
In dit artikel worden de namen van huisartsen genoemd zoals Vrijlandt en Marang, hetgeen voor mij ook nog bekende namen zijn.Tenslotte: het is goed om hier nog eens op te wijzen gezien het huidige verzet tegen vaccinatie in sommige kringen!