Je mag het beslist niet omdraaien

     Opgelet Enkele gedachten bij Covid19

Artsen in opleiding leren al snel dat er een lampje moet gaan branden bij aanwezigheid van sommige infecties. Althans zo is dat  bij mij gegaan. Zo kunnen sommige hardnekkige schimmelinfecties als Candida Albicans op het spoor zetten van een nog niet herkende diabetes mellitus.

Zo staat het ook in de leerboeken en op de website van de Diabetes Vereniging Nederland. En nog een graadje erger is het met de Aspergillus schimmel, die het op kwetsbare longen heeft gemunt. Bij de afbraak van het oude ziekenhuis in Zwolle werden draconische maatregelen genomen om (niet nader benoemde) schimmels niet mee te laten verhuizen (bron de Stentor)

Weerstand
Je mag dus terecht veronderstellen dat een infectie meer kans heeft bij verminderde weerstand. Vanuit de eerste COVID19 golf ken ik iemand die al jarenlang succesvol werd behandeld wegens een kwaadaardige ziekte van bloedvormende organen. Deze overleed alsnog aan verwikkelingen van Corona. Dat was in de periode dat dat er nog geen vaccin was en ook de mogelijkheden verder beperkt. Ik denk dat hier een (oorzakelijk) verband is geweest, al was de situatie sowieso voor iedereen zeer bedreigend. 

Opsporen
Maar als je het nu omdraait? Moet je bij een ongewone situatie expliciet gaan zoeken naar een mogelijk verminderde weerstand.Deze gedachte dringt zich soms op als in de Facebookgroep van (long)covid patiënten soms melding wordt gemaakt van kwaadaardige aandoeningen die plots aan het licht komen. Patiënten die maar blijven sukkelen. Inmiddels nu ook bijvoorbeeld bij een herbesmetting ondanks -op papier- volledige vaccinatie. Of serieuze verwikkelingen bij iemand die in principe niet tot een bekende risicogroep behoort. Betekent het dat je -net zoals bij iemand met onverklaarde bloedarmoede- verdergaand onderzoek zou moeten doen? Ik zeg het hier maar. Daar lijkt mij momenteel onvoldoende aanleiding voor.

Toeval
Daarvoor kan toeval een te belangrijke rol spelen. Immers kanker komt heel veel voor en in heel veel verschillende vormen. Ik ben niet praktiserend, dus dat betekent dat ik extra goed op mijn woorden moet passen. Ik probeer mij zo goed mogelijk te informeren (scholing). Maar een causaliteit (oorzaak <>gevolg) zal mogelijk zelden een rol spelen. Zoals in het eerdere voorbeeld. De toekomst zal het leren.

Links
https://www.dvn.nl/wat-is-diabetes/lichamelijke-complicaties/infecties
https://www.facebook.com/groups/236723204035929/