Om-arm-machine

Basiszorg

Is dit medical device?

Een aanvrage voor vergoeding door de eigen zorgverzekeraar maakt weinig kans

Ik heb niet de indruk dat een CE-markering is verkregen….De opstelling is te zien in de Zwolse Broerenkerk, waar studenten van de Hogeschool Windesheim (beeldende kunst en vormgeving) een boeiende expositie verzorgen.

Om-arm-machine  Broerenkerk Zwolle

Nog meer devices

Hetzelfde geldt voor de Kus-op-de -mond-machine en de Buik-aaimachine. Beslist (nog) geen medische verstrekking. Maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen op het gebied van domotica en robotica? “Onze studenten zijn beeldmaker en kunnen daadwerkelijk een brug slaan tussen de rol die de beelden spelen in de maatschappij en de praktijk van professionele kunstenaars en vormgevers”, aldus de begeleidende tekst van Manager Dick Kleingeld. Die tekst staat te lezen in het fraaie boekwerk “Beeldingen 2011” dat tegelijkertijd met de expositie wordt aangeboden.

Kus-op-de-mond-machine  Broerenkerk Zwolle

Fysiek contact

Zeker is wel dat de kunstenaar Chantal Heerink vindt dat je als mens een aai over de bol, een kus op je wang, een knuffel en een vastgehouden hand nodig hebt.  Ze gruwt ervan dat als gevolg van afkeurenswaardige zaken als kindermisbruik, er steeds meer afstand ontstaat. Bijvoorbeeld tussen een Gymleraar en een leerling. Kan een schouderklopje nog wel? Dat doet geen goed aan de maatschappij. Als kunstenaar is zij oplossingsgericht en vraagt zich af hoe zij ervoor kan zorgen dat fysiek contact tussen mensen weer verbeterd wordt. Is hier een maakbare oplossing voor? Of moet ik het wil gewoon uitvinden? vraagt zij zich af . Het publiek heeft het wel begrepen. Zie de foto van de jongeman, die kennelijk van zijn zwangere partner wel eens de kusmachine mag testen. Zij helpt daarbij heel lief.

Opdrachten

Chantall Geerink is natuurlijk op zoek naar opdrachten. Welke zorginstelling geeft haar een opdracht? e-mail: chantall_1988@hotmail.com