Detectivewerk Briefkaart

Briefkaart

Veilinghuis de Voorstraat

Opnieuw briefkaart  aanleiding  speuractie

Gericht aan
Den Weledele Heer A.J. van Huffel
Boekhandelaar
Trans 13
Utrecht

—————————————————————–

Utrecht 20 juni (19)02,
Weled(ele) Heer,
Gaarne zal ik van uwen catalogus no 135 ontvangen de nummers
96 Godet f1.- {Kuyper Engelen 2.90
213 Monod f0.20 {Herzog 22.50 Totaal 26.60
Mag ik tevens van u weten,of no 125 Herzog gebonden is? Daar er niets bij staat,is’t wel niet te denken, maar ik wist niet,dat er ongebonden exemplaren van zulke werken werden afgeleverd.
Hoogachtend, na beleefde groeten, Zuidland (Z-H) 20 juni (19)02 H.A. van Andel.

Briefkaart (via Veilinghuis de Voorstraat te Zwolle)

A.J. Van Huffel

Als Utrechtse jongen interesseer ik mij voor de omgeving van het Domplein en zeker voor de boekhandel. Ik bezit de twee standaardwerken van Piet J. Buijnsters over (Nederlandse) Antiquariaat resp. Bibliofilie.  Het was meteen bingo, vooral in eerstgenoemde met een fraaie (pagina 90) foto van A,J. van Huffel met zijn bediende Kees, allebei met een ‘Amis-achtige’ baard (quote). De schrijver van de kaart heeft zich welicht niet gerealiseerd dat deze boekhandelaar A(ntonius) J(ohannes) al in 1899 de winkel aan zijn zoon Hendrik Gerard had overgedragen. Ja, dat hij zelfs op 3 februari 1900 was overleden. Hieronder een foto uit het Utrechts beeldarchief.

Theologie

Op pagina 90 van de Geschiedenis van het Nederlands Antiquariaat lezen we: ‘Maar van Huffels hoofdbezigheid bleef altijd ‘de oude handel’ en daarbinnen weer het theologisch antiquariaat’. Daarmee werd de zoekactie meteen een stuk eenvoudiger, want ik veronderstelde dat Dhr. van Andel uit Zuidland wel eens een predikant kon zijn geweest. En zie daar (Via Google) van 1990-1908 in Zuidland:

Predikanten

Bestelde werken hebben deels dus ook een theologische grondslag:
http://openlibrary.org/books/OL22878244M/De_engelen_Gods

http://www.librarything.com/author/godetfredericlouis

Gezinsfoto

Foto van het gezin van Dr. van Andel (kennelijk gepromoveerd) na terugkeer uit Indie in later jaren.
(Geheugen van Nederland)