e-mail consult gesmoord?

Nieuwsbrief Zorginnovatie

14 juli 2012

Nieuwsbrief Guus Schrijvers:

‘NZA en VWS smoorden e-mailconsult in de kiem’, adus de kop van een bericht in de Nieuwsbrief Zorginnovatie van 14 juli 2012. Het gaat verder met ‘Stef Verlinden geeft leiding aan het bedrijf Vivici, dat zich onder meer bezig houdt met de toekomst van de zorg. Hij mailt over het e-consult het volgende: “Wat mij altijd zo verbaasd heeft, is dat de NZA (toen nog CTG-Zaio) de ontwikkeling van het e-mailconsult door huisartsen in de kiem gesmoord heeft. Ik heb toentertijd bij de bespreking met VWS en CTG-Zaio gezeten waarin het e-mailconsult tarief werd besproken. Op zich was de daadkracht waarmee er een tarief voor een ‘nog niet bewezen dienst’ werd afgegeven uniek. Echter, tijdens het gesprek zag je de sfeer omslaan toen de ambtenaren aan tafel zich realiseerden dat ze potentieel een nieuwe ‘open einde’ regeling aan het creëren waren. In hun ijver om dat te voorkomen hebben ze de volgende bepalingen voor het declareren van het e-mail consult toe laten voegen: “ad 12007. Het e-mailconsult kan niet in rekening worden gebracht, tenzij deze duidelijk dient ter vervanging van een spreekuurconsult. Het maximumtarief kan alleen worden gedeclareerd aan een ingeschreven patiënt, in geval van een bestaande behandelrelatie, het geen eerste consult van een aandoening betreft en indien er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar voor het declareren van een e-mailconsult.” Met name de eis dat het geen eerste consult van een aandoening betreft is een typisch geval van de paard achter de wagen spannen en heeft de verdere doorontwikkeling (wij waren op dat moment daar al vrij ver mee) en uitrol van het e-mail consult bij huisartsen ernstig gehinderd, zo niet onmogelijk gemaakt. Potentieel de meeste winst bij e-mailconsulten zit namelijk in het ’triageren’ van nieuwe klachten waarvoor patiënten contact met hun huisarts opnemen. In Engeland hebben ze dat ook ontdekt en vandaar dat hun NHS direct service in een nieuw jasje gaan steken (NHS 111) en per april 2013 gaan herlanceren.” Tot zover Stef Verlinden en dit bericht.

Zorgthermometer Vektis, Vooruitblik 2012

Commentaar

De stellingname vraagt m.i. om een nuancering. Inderdaad wijst ook de VEKTIS vooruitblik 2012 (Zorgthermometer) uit, dat in 2011 slechts 50.000 e-mailconsulten zijn gedeclareerd, hetgeen overeenkomt met een bedrag van 225.000 Euro. Volgens VEKTIS een te verwaarlozen bedrag op het totaal. Dat sluit m.i. niet uit dat er daadwerkelijk toch meer gebruik is gemaakt van email, maar wellicht ook van Twitter. Maar het is en blijft een bescheiden aantal, dat is waar. De verwachting (zie tabel 7) is dat het percentage in 2012 13% zal stijgen. In diezelfde tabel (vergroten? aanklikken!) valt op dat vooral het langdurig (meer dan 20 minuten) en dure consult stijgt met 15%. Zit de winst van e-mail echt in de triage? Ik waag het te betwijfelen. Afgezien van allerhande inhoudelijke reserves. De winst van digitale begeleiding zit naar mijn mening in de langdurige begeleiding van  de chronische patient. Daarbij horen uitgebreidere software en hogere te declareren bedragen naar mijn mening. e-Mail maakt daarvan onderdeel uit. Dat weer wel.