Defensie goede werkgever?

Er wordt al gesproken over Belgische toestanden

Een ingrijpende reorganisatie bij Defensie

Hier een voorbeeld, waarin Milicien A Sijbrands (Lichting 1901, 4 Bataljon, 2 Comp) vanuit Gent (Belgie) een kaart schrijft aan ’t Regiment Infanterie, Hoofdadministratie, Amsterdam (Holland).

Datum 26 augustus 1908

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Mijne Heeren,
Bij deze laat ik weten dat ik ondergeteekende Milicien A.Sijbrands Lichting 1901 mij is toegekend door de Minister van Oorlog een toelaag van 0,80 cent per dag: en ik tot heden toe nog maar 13 dagen heb uitbetaald gehad. eene postwissel van fl.8,00 en een van fl.240 .te samen fr.21,58 centiem, dus nog een tekort van 6 dagen. daar wij zeer verlegen zijn om dat geld, hoop ik wel dat U.Ed.Heeren er zal voor zorg dragen het te kort mij te zenden. In afwachting U dienaar

Hoe het verder gegaan is?

Dat antwoord moet ik schuldig blijven. Als ik hier de goede te pakken heb, begrijp ik wel dat men “om het geld verlegen’ zit, want A(art) Sijbrands heeft een gezin van 9 kinderen.

Ansichtkaart 1907   Collectie J.T.A. te Gussinklo