De Witte Oorlog

WW1

Trentino

Een voor ons wat minder bekende episode

Voor achtergrondinformatie is De Witte Oorlog van Mark Thompson een aanrader.

Omslag De_Witte_Oorlog


Een overstap naar een tastbaar bewijs van de vijandelijkheden.

Basis reis door geschiedenis een door een militair in 1918 verzonden Ansichtkaart…

….met een propagandistisch doel
Afbeelding: Een met ijzer beslagen schoen aan een rechter been met de tekst (op de broek): Tiroler Volksbond schopt vanuit rechtsboven. Een zwerver met een rafelig jasje en een verstelde broek met de tekst Irredenta vliegt ten gevolge van deze trap links onder de kaart af. Volgens Wikipedia slaat de term op “Italia irredenta”, een (decennia lang voortwoekerend) streven van Italie om Zuid-Tirol en Istrie te annexeren. Zij zijn doelwit van het irredentisme. Deze gebieden maken  deel uit van Oostenrijk-Hongarije. De tekst in het kader stelt:

De Duitse grens trouw gerespecteerd, dat is de Duits-Tiroolse stijl

Op de achtergrond een landkaart van Tirol met centraal Trient (Trentino)

Ansichtkaart (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

De achterzijde toont dat het gaat om een officiële Feldpostkarte met een stempel van 13-II-1918 van het KUK (Konig Und Kaiser) Feldpostamt. 486

Es gab kein “Trentino”und wird nie eines geben!

Landsturminfanteriebatallion Nr.173

Der Tiroler Volksbund den Gruppen in Tirols Bergen

Wohlg(eboren)Frau
Alina Rosanelli
Gros-Lehna
Post-Altramastadt
Kreis Merseburg Preussen

Ansichtkaart (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Verst: Karl Rosanelli 1/II

Landst.Inf 173/I

Feldpost XXX  486

Liebe Lena ! 11/II

Mit Rusland ist Frieden.

………….

Mit Grusz und Kus von  Karl

De dubbelmonarchie viel militair gezien eind sept. 1918. Tsjechoslowakije werd op 28 okt. 1918 gevormd uit Bohemen, Moravië en Slowakije. Joegoslavië werd een dag later gevormd uit de koninkrijken Servië en Montenegro, de voormalige Oostenrijkse gebieden Krain, Kroatië-Slavonië, Dalmatië, Bosnië-Hercegovina en Vojvodina. Op 1 nov. 1918 werd in Hongarije een zelfstandige regering gevormd. Op 12 nov. 1918 werd de eerste Oostenrijkse republiek uitgeroepen. Door de ontbinding van Oostenrijk-Hongarije ontstond een politiek vacuüm in Centraal-Europa.

11 november 1918: einde van de Eerste Wereldoorlog