OnLine Contact

De KNMG (Artsenorganisatie) wil via een enquete de inzichten peilen over de Richtlijn Online Arts-Patient Contact.

De enquete geschiedt aan de hand van een vijftal stellingen

Het gaat om de in 2007 herziene versie.

KNMG Website

Uitslagen tot nu toe