De Gezondheidsepidemie

Tegengeluid

Te snel label “ongezond”

Omslag in denken nodig

De drie auteurs van het boek “De Gezondheidsepidemie” hebben hun roots bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu) en/of SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Zij hebben bij uitstek dus inzicht in wat er speelt en wat de impact is van de “gezondheidsepidemie”. Voor dat laatste hoeven we als burger niet ver te zoeken. We zijn immers zelf onderdeel van een obsessieve trend om elk ongemak te benoemen en etiketteren. Dat heeft zeker ook te maken met het gegeven dat de huidige maatschappij sterk medicaliseert. Aanspraken en vergoedingen berusten op de toekenning van een label, een indicatie, een diagnose, een DBC.

Inhoud

Het handzame boek van 132 pagina’s bestaat in essentie uit een achttal hoofdstukken. Die plaatsen de begrippen “gezond” en “ziek” in een juiste context en perspectief, dit ondersteund door beeldmateriaal en grafieken. De feiten zijn daarbij in tegenspraak met de beleving van burgers. In Hoofdstuk 5 (De juiste balans zoeken) : Gezondheid lijkt wel de nieuwe moraal te zijn”. In het 8e en laatste hoofdstuk (Een ontspannen en onbezorgde samenleving) wordt de vergelijking getrokken met de relatie welvaart en geluk: we worden wel rijker, maar niet gelukkiger. De Gezondheidsparadox. De ziektelast neemt toe ondanks (of door) een aantal verworvenheden zoals een sterk toegenomen levensverwachting. De maatschappij als medicijn? De hoop en verwachting is dat op het locale niveau van de samenleving veel winst valt te boeken. Dit boek kan daarbij de argumentatie leveren.