Darmkanker Live

Darmkanker

Oncologisch Centrum Isala (Zwolle)

Voorlichting anno 2012: #Isala #publieksacademie

Als u te horen krijgt dat u darmkanker heeft, staat uw wereld op z’n kop. Er komt veel op u af, en dat geldt ook voor mensen in uw directe omgeving. Het is een emotionele tijd. Wat is er precies aan de hand, welke behandelingen zijn mogelijk, wat betekent dit voor uw dagelijkse leven, familie, vrienden? Hoe verder?

Overzicht houden

Ook binnen het ziekenhuis gebeurt veel. De patiënt ziet meerdere artsen, krijgt verschillende behandelingen en gaat van afspraak naar afspraak. Om zorgtrajecten goed op elkaar af te stemmen, werken alle specialisten van de Isala klinieken daarom samen in het Oncologisch centrum Isala. Daarmee willen wij de zorg voor u zo overzichtelijk mogelijk houden! Specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen in het ziekenhuis werken samen in het Oncologisch centrum Isala. De centrale spil zijn de regieverpleegkundigen. Zij spreken uw taal en de taal van de artsen, zij denken met u en uw huisarts mee. Daarnaast stemmen ze uw afspraken op elkaar af en bieden ze veel informatie. Ook doen zij een deel van de patiëntcontroles. Kortom, zij begeleiden u tijdens het hele traject! En de lijnen met nazorgcentrum IntermeZZo zijn kort.
Het Oncologisch centrum Isala in Zwolle is het grootste centrum in Nederland waar patiënten met kanker worden behandeld. Kenmerkend voor het centrum is de multidisciplinaire aanpak en de inzet van de regieverpleegkundigen als centraal aanspreekpunt voor de patiënt.

Isala Publieksacademie 2011

Wat doet de Isala Publieksacademie voor u?

Tijdens de Isala Publieksacademie op 12 maart a.s. nemen meerdere sprekers u mee in het traject waar een darmkankerpatiënt mee te maken krijgt. Deze sprekers zijn:

Dr. Juda Vecht

Juda Vecht (1960) heeft na een opleiding tot internist in het OLV-Gasthuis in Amsterdam, de opleiding tot maag-darm-Publieksacademie Isala kliniekenleverarts voltooid in het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1997 is hij gepromoveerd met een proefschrift getiteld: ‘Dumping Syndrome, pathofysiology, diagnosis and treatment’. Sinds 1997 is hij werkzaam als MDL-arts bij de Isala klinieken. Hij is lid van diverse wetenschappelijke verenigingen en is (co-)auteur van een dertigtal wetenschappelijke publicaties.

Dr. Gijs Patijn

Gijs Patijn (1967) is opgeleid tot algemeen chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Medisch Centrum Haaglanden te Den HaagPublieksacademie Isala klinieken Zwolle. Hij is sinds 2003 geregistreerd als algemeen chirurg en is vervolgens gedurende twee jaar verder gespecialiseerd in de lever-, alvleesklier-, en transplantatiechirurgie in Australië en in de laparoscopische chirurgie in Leuven. Sinds medio 2006 is hij werkzaam in de Isala klinieken in Zwolle. In 1999 is hij gepromoveerd op het onderwerp: ‘Genetherapy for liver disease’. Hij is lid van onder andere de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, de Nederlandse Vereniging van Gastro Intestinale Chirurgie, the European Association for Endoscopic Surgery, the International Hepato-Pancreato-Biliary Association en de Nederlandse Vereniging van Oncologische Chirurgie. Patijn is ook bestuursvoorzitter van het Oncologisch centrum Isala.

Dr. Jacques de Graaf

Jacques de Graaf (1959) is opgeleid tot arts in Gent (België) en Utrecht.
Publieksacademie Isala klinieken Zwolle. In 1995 is hij geregistreerd als algemeen internist en een jaar later volgde de registratie als internist-oncoloog. Tot 1999 specialiseerde hij zich verder in Rotterdam in de Daniel den Hoed Kliniek en het toenmalige Zuiderziekenhuis.
In 1994 is hij gepromoveerd op het proefschrift “Platelets, Lipids and Vessel Wall”. Sinds 1999 is hij als internist-oncoloog werkzaam in de Isala klinieken.De Graaf is lid van onder andere de Nederlandse Internisten Vereniging, de Wetenschappelijke Commissie van de Dutch Upper GI Cancer Audit, het Landelijk Orgaan Registratie en Behandeling van Darmkanker, de Nederlandse Vereniging van Oncologie, De Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie en de Nederlandse Vereniging van Trombose en Hemosatase. Verder bekleedt hij diverse bestuurlijke functies waaronder het voorzitterschap van de werkgroep Maag-Darm-Leveraandoeningingen van het Oncologisch centrum Isala.

Jan Alex van Spil

Jan Alex van Spil (1961) is in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoekhuis opgeleid tot oncologieverpleegkundige. Hij heeft daarna Publieksacademie Isala klinieken Zwolleverschillende functies binnen de (oncologische) zorg bekleed. Hij behaalde zijn registratie als verpleegkundig specialist in 2006 en werkte als zodanig drie jaar op afdeling radiotherapie van het UMCG. Sinds 2009 is hij werkzaam als verpleegkundig specialist in de Isala klinieken voor patiënten met kanker in het spijsverteringskanaal. In 2006 en 2011 verschenen van zijn hand het Handboek prostaatcarcinoom- en longcarcinoom. Hij is hoofredacteur van het vaktijdschrift Oncologica en werkt tevens als docent binnen de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Internationaal is hij actief binnen de Skeletal Care Academy, een initiatief dat aandacht vraagt voor uitzaaiingen in de botten ten gevolge van kanker. Kort geleden heeft hij de overstap gemaakt van het ziekenhuis naar het onderwijs, HBO Verpleegkunde.
Bron: Isalaklinieken.