Cholera in Utrecht

Cholera

Epidemiologie

Als medisch student in Rotterdam (Destijds MFR , thans Erasmus Universiteit) kreeg ik college Epidemiologie van Prof. Dr. Hans Valkenburg. Hoewel ik er niet sterk in was, heeft het toch wel grote indruk gemaakt. Zo werd de cholera epidemie van 1854 behandeld aan de hand van de plattegrond van het oude Londen. De ontdekking van John Snow was dat er een relatie bestond met de locatie van de waterpompen. Een ware kluif voor de medische detective.

Boekenkast

Rond de Kerstdagen 2009 bladerde ik door een aantal deeltjes van het Nederlands Archief voor Genees- en Natuurkunde die ik destijds als arm student aanschafte bij het voormalige antiquariaat Sweris in Leiden. In de uitgave van 1865 trof ik een artikel aan van de vermaarde Snellen en een commentaar van de redacteur Koster (de andere redacteur was de befaamde Donders, leermeester van Snellen).

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Plattegrond

Als Utrechtse jongen werd mijn aandacht getrokken door de plattegrond van de Gasthuisstraat. Maar toch vooral ook door de tekst, waaruit blijkt dat het een dramatisch gebeuren is geweest. Opmerkelijk is dat er geen verwijzing is naar de meer dan 10 jaar eerder in Londen gevonden samenhang of het moet zijn “tussen de regels door”. Nog eens iets om verder in te duiken?

Collectie J.T.A. te Gussinklo