Bloedarmoede algoritme

De NJM (Netherlands Journal of Medicine) heeft een goede naam opgebouwd door hoogwaardige publicaties. De voertaal is inmiddels Engels, hetgeen daar zeker aan bijgedragen heeft. Een artikel over bloedarmoede (anemie) bij ouderen (Anaemia in older Persons) trekt mijn aandacht en levert mij een aantal nieuwe inzichten op. Bron NJM, June 2011, Vol.69,No6.

Bloedarmoede is een frequent voorkomende bevinding op hogere leeftijd en gerelateerd aan een aantal ongunstige parameters

Handheld Analyse (Philips)

Mijn inzichten geef ik graag kort weer.

Ze krijgen zeker een plaats bij een algoritme voor aanpak anemie 65+.

-Een laag vitamine B12 gehalte bij anemie zonder aanwijzingen voor perniciosa, behoeft mogelijk geen behandeling (PS. mogelijk thans ‘overbehandeling’)

– Een laag Ferritine bij hoog CRP (allebei ‘acute fase eiwitten’) wijst eens temeer op mogelijk ijzergebrek.

-Hepcidine sleutel van aanpak anemie bij chronische infectie

-Erytropoietine spiegel als marker intrigerend

-Geen relatie lengte telomeer en anemie

Kortom, er is nog genoeg te onderzoeken!