Donorstand en Bijbelland

Biblebelt

Donorregistratie

Samenhang?

Jelle Kamsma ziet een correlatie tussen de (orgaan)donorstand en stemgedrag (concreet de SGP, de Protestants Christelijke Partij). Tijdens een workshop van de VOJN op 18 september 2012 bij Google in Amsterdam stelde journalist Jelle Kamsma technische vragen over een door hem voor Nu.nl vervaardige datavisualisatie over de ‘Donorstand’. Deze visualisatie is sinds 19 september ook op de website te zien. Door de toepassing van zogenaamde Fusiontables heeft hij de data van de Donorstand gecombineerd met stemgedrag (SGP). Dat lijkt aardig met elkaar te correleren en neemt de vorm aan van de Biblebelt, de lijn die dwars door ons land loopt van Zeeland, via de Veluwe  naar Noord-Oost Nederland . Probeer het zelf maar eens uit in de betreffende interactieve keuzegrafiek. Verschillende zegslieden moeten een verklaring schuldig blijven. Het blijft gissen.

Concept (Workshop)

Samenhang

Een correlatie biblebelt-donorstand is aannemelijk gemaakt. Is er nu ook een rechtstreeks (causaal) verband? Zijn SGP stemmers minder vaak orgaandonor?? Die vraag is zeker interessant en relevant , maar ook lastig.  Zeker als de wens zou zijn dit gedrag te veranderen. Ik woon thans in Zwolle en heb in het ziekenhuis in Hardenberg gewerkt. Dus ik ken een deel van de Biblebelt. Hoe zou je hier achter kunnen komen? Via (diepte) interviews zou te achterhalen kunnen zijn hoe het zit met het percentage SGP stemmers dat al dan niet donor is (en de motivatie). Maar misschien eerst ook interactieve visualisaties maken van Donorstand bij kiezers op ChristenUnie en CDA?  Een geheel andere benadering zou kunnen zijn om na te gaan of er ook een regionale relatie is tussen begraven/crematie en stemgedrag.. Ik verwacht van wel.

Bloeddonor

Anderzijds zou ik mij ook kunnen voorstellen dat er in de Biblebelt een ‘gunstig’ verband is met het percentage bloeddonoren. Dat heeft een andere gevoelswaarde. Dat zou via Sanquin te achterhalen moeten zijn.