Achmea volgt ontwikkelingen

Bij/Achmea

Voor alle medewerkers

Nr.5/2012

In de aanloop naar de verkiezingen een aantal opmerkelijke statements in dit lezenswaardige magazine Bij/Achmea. Ontfutseld aan verschillende vakspecialisten binnen datzelfde Achmea. Een opmerking heb ik eruit gepikt. Daarbij valt mij iets op waar het de zorgsector betreft. Gesteld wordt dat de kosten minder hard stijgen dan enkele jaren geleden. Dit dankzij ‘het huidige stelsel’ waardoor ook de wachtlijsten zijn verdwenen.

Fragment uit Bij/Achmea

Medisch Contact

In Medisch Contact wordt uiteraard ook over deze thematiek gepubliceerd en gediscussieerd. In een recent artikel  (Henk Maassen en Heleen Croonen) verschijnt onderstaande grafiek die ontleend is aan het CBS (Statline).  Daaraan heb ik een opmerking (‘knik’) toegevoegd. De 2e lijns (ziekenhuis) zorg toont in de periode 2006-2007 een knik naar boven! Dat betreft de kosten (in miljoen Euro) over de jaren heen.

Medisch Contact + Opmerking auteur

Hoe zit dat?

De stelselwijziging (met introductie van DBC) heeft dan wel de wachtlijsten gunstig beinvloed (zeker niet uitgebannen), maar de totale kosten in dit segment lijken daar niet gunstig op te reageren. De paarse lijn maakt een knik naar boven. Mag hier en daar de kostprijs (onderhandelbare B-segment) gedrukt zijn, dan moet er een tegenbeweging zijn geweest. Toename volume, Upcoding, overhead. U zegt het maar. Zelfs als beweerd zou worden dat de zegeningen van de marktwerking in de tweede lijn nu eenmaal een aanloop nodig hebben, zet ik mijn vraagtekens bij de conclusie in Bij/Achmea. Wat betreft het centraal stellen van de kwaliteit – een goede zaak- denk ik dat die wellicht  in opkomst is door teleurstellingen over het effect van de stelselwijziging (2006) . Dus een bloei ondanks de marktwerking!  Meer een brede beweging zou ik zeggen.  Ik houd mij aanbevolen voor al dan niet kritisch commentaar.