Beslissingsondersteuning

Clinical Decision Support (CDS)

Sybo Dijkstra

Philips Healthcare Information Management

Op 23 mei 2012 krijgen studenten en andere belangstellenden van de Universiteit Twente een interessante voordracht over klinische beslissingsondersteuning (CDS) te horen. De voordracht maakte onderdeel uit van het Symposium Care (IT & Healthcare), georganiseerd door de de studievereniging Inter-Actief. Het betreft veelal studenten van de studies Informatica, Telematica en Bedrijfsinformatietechnologie aan de Universiteit Twente.. Een van de spreker is Sybo Dijkstra van Philips.

Kansen Industrie

Hoe staat het met beslissingsondersteuning?  We kijken er niet van op dat we tijdens het autorijden informatie krijgen ter ondersteuning. In de gezondheidszorg is dat toch even anders. De zorg is echter ook gebaat met informatie uit verschillende bronnen, die dan wel specifiek en op de juiste tijd ter beschikking moet staan. Aldus betoogt Sybo Dijkstra die voor Philips Healthcare Management onderzoeksgroepen leidt op meerdere continenten. Slechts 1,2% van de Amerikaanse ziekenhuizen is werkelijk ‘paperless’. Samenvattend: er is nog veel te doen en er zijn even zoveel kansen voor de industrie. Daar liggen kansen voor de studenten die thans worden opgeleid in Twente!