Kostenpost> profit center

Test B toekomst

Klinische Chemie:

Een casusbeschrijving

Test A is routine. Test B heeft de toekomst. Hoe komen we van A naar B? Dat was de missie waarvoor Bert Dikkeschei en zijn collega’s in het KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium) en de afdeling cardiologie van de Isala Klinieken te Zwolle zich gesteld zagen. Juist bij hartinfarct diagnostiek vechten betrouwbaarheid en snelheid om voorrang. Test B = Troponine bepaling. Hoe eerder een behandeling (bijvoorbeeld dotteren) kan starten, hoe beter. Dat staat wel vast. Maar juist ook het snel kunnen uitsluiten van een hartinfarct is belangrijk. Als we nu eens test A en B combineren en achteraf zien wat het verschil had kunnen zijn ten opzichte van een gangbare aanpak (test A)? Dit praktijk voorbeeld houdt The Decision Group al langer bezig. Wat is de toegevoegde waarde van nieuwe diagnostiek voor de gezondheidszorg in het algemeen en de patient in het bijzonder? The Decision Group presenteerde een overtuigend model waarmee een investering van 2 ton achteraf kon worden gerechtvaardigd.Prof.Dr.Fred van Eenennaam raakt in vuur en vlam als hij op 5 juni 2012 in Zwolle met dit verhaal een aandachtig gehoor aan zich weet te binden (zodat zelfs de theepauze erbij inschiet).

Onderbouwing

Doorslaggevend was de veronderstelling dat een verandering van A naar B zou leiden tot een veel snellere beslissing: Infarct Ja of Nee. Het kostenaspect van de bepaling was niet de drijvende kracht, maar de veronderstelde ‘winst’ die verderop in de ‘zorgketen’ zou worden geboekt. Die winst moet heel breed gezien worden. Een patiënt die sneller kan worden opgenomen voor een behandeling of een blije patiënt die meteen weer naar huis kan. In geld uitgedrukt gaat het al gauw om duizenden Euro’s voor bespaarde opnamedagen. Maar de waarde zit ook in doelmatiger zorg. Over de resultaten hopen de initiatiefnemers binnenkort te publiceren. De slogan wordt: “KCL van kostenpost naar profit center voor de kliniek”

Vervolg…

Dit Troponine onderzoek heeft achteraf (retrospectief) zoveel inzicht en inspiratie opgeleverd, dat nu de rollen worden omgedraaid. Wat gebeurt er als je een nieuwe test C invoert in plaats van test D. Of wat gebeurt er als je test D vervroegt en het beslissingsmoment verplaatst. Die benadering heet prospectief onderzoek. De verwachting is dat de gehele zorgketen wordt beïnvloed. Dat is vaak het geval bij innovaties. Wat betekent dat –soms pas op termijn- in geld en middelen, maar ook in kwaliteit. Graag zouden de klinisch chemici en cardiologen van de Isalaklinieken dit model op andere terreinen willen toepassen Hierbij denken zij aan een viertal chronische aandoeningen, zo betoogt klinisch chemicus Robbert Slingerland. Er zitten immers meerdere nieuwe testen aan te komen. Wanneer komt er nu ook een lijstje van obsolete laboratoriumtesten, wordt vanuit de zaal opgemerkt? Zeker, ‘afschafgeneeskunde’ is iets wat we nog beter moeten aanleren.

Dank

Met dank aan Kim Bruheim (The Decision Group) en Bert Dikkeschei (Klinisch Chemisch Laboratorium van de Isala Klinieken te Zwolle) voor hun kritische opmerkingen over deze publicatie.