Win Agis Zorgverzekeraarsprijs 2010

 Wie heeft het beste antwoord op de zorgvraag? Win 25.000 euro met een vernieuwend idee!

Hebt u het beste idee dat een brug slaat tussen vraag en aanbod in de zorg?
Stuur uw idee dan vóór 1 september in voor de Agis Zorgverzekeraarsprijs 2010.
 
Deze jaarlijkse prijs is bedoeld om innovaties en verbeteringen in de zorg te stimuleren. Iedereen kan meedoen. Agis reikt de prijs uit op 28 oktober 2010 in Amersfoort.
Criteria:
Inzendingen voor de Zorgverbeteraarsprijs moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Zo moet het ondermeer een project of idee zijn met een reëel doel en met goed meetbare resultaten.
Patiënten/cliënten staan centraal.
Verder moet het initiatief bijdragen aan betere vraaggerichte zorg binnen de kerngebieden van Agis (Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, ’t Gooi, Almere, Apeldoorn en Zutphen).
Het idee kan gaan over thema’s in de ouderenzorg, allochtonenzorg, opvang dak- en thuislozen, wijkgericht werken, gezondheidscentra en opvoeding.
Ook originele projecten rond onderwerpen als eenzaamheid, isolement en depressie maken een goede kans! Kijk voor de overige voorwaarden en aanmelding op www.agisweb.nl/zorgverbeteraarsprijs.

De jury kiest uit de inzendingen vooraf vijf nominaties.

De winnaar wordt op de dag van de uitreiking bekend gemaakt. Elke genomineerde ontvangt 500. De winnaar krijgt 25.000 voor de uitvoering van het idee.