Zorgverzekeraars niet te benijden

DOT

Hier de Rollercoaster gepresenteerd door de projectleider DOT

Invoering DOT congres

Ik behoor tot de minderheid van de stemmers (groen)

Zorgvisie  13 april 2011   website

Combinatie

Nee, de combinatie van maatregelen in een kort tijdspanne kan haast niet anders dan tot verwikkelingen leiden. De zorgverzekeraars zijn niet te benijden. De toename van het vrij onderhandelbare segment B-DBC’s naast de afschaffing van ex-post-verevening en ook nog de DOT:

NZa keurt productstructuur DOT goed

De invoering van het nieuwe systeem van ziekenhuisdeclaraties, DOT, is een stap dichterbij. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de productstructuur van de nieuwe DBC-zorgproducten goedgekeurd. Zie brief aan VWS. Deze 4.400 nieuwe DBC-zorgproducten vervangen met ingang van 2012 de ruim 30.000 bestaande diagnosebehandelingcombinaties.

Met de invoering van DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) worden zorgproducten medisch beter herkenbaar. Zo zijn de zorgproducten gebaseerd op het internationale diagnosesysteem ICD10 en is binnen DOT een product niet langer afhankelijk van de specialist die een behandeling uitvoert. Dat maakt de zorg transparanter.

De NZa heeft nu in principe de producten goedgekeurd waarin de zorg in ziekenhuizen gedeclareerd wordt. Uiterlijk op 1 juli stelt de NZa de tarieven en prestaties van de nieuwe DBC-zorgproducten samen definitief vast. Na de zomer volgen de bijbehorende specialistenhonoraria.

De invoering van DOT is de afgelopen jaren in overleg met de veldpartijen voorbereid. Ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden al simulaties uitgevoerd met het declareren in DOT. De NZa voert de komende maanden samen met DBC-Onderhoud impactanalyses uit. Daarin wordt nagegaan wat de financiële gevolgen van de invoering van DOT zijn voor de ziekenhuizen. Ook de ziekenhuizen zelf voeren impactanalyses uit.

Doordat DOT aansluit bij het internationale diagnosesysteem ICD10 zijn de nieuwe DBC-zorgproducten stabieler, herkenbaarder en transparanter. Dat is van belang aangezien de minister van Volksgezondheid in 2012 prestatiebekostiging in de ziekenhuissector wil invoeren. Daarbij worden ziekenhuizen niet langer jaarlijks gebudgetteerd, maar kopen verzekeraars bij hen zorg in en worden ziekenhuizen per geleverde prestatie bekostigd. Stabiele en herkenbare zorgproducten zijn essentieel als ziekenhuizen met verzekeraars onderhandelen over prijs, kwaliteit en volume van de zorg.