Zorginkoop eHealth

Zorgverzekeraars

Agenda 2012

In de pers wordt onlangs gemeld dat zorginkoop eHealth nu echt op de agenda staat van de Zorgverzekeraars.

Heuse Zorginkoopgids 2012 chronische aandoeningen (2)

Opvragen

Omdat ik over deze beide aandoeningen heb gepubliceerd en in de ’traditionele’ CBO richtlijnen commissie heb gezeten, besluit ik om de onderliggende documenten op te vragen. Die worden mij toegezonden met een verzoek om kritische bestudering en commentaar. Een uitstekende benadering, die een compliment verdient. Liever had ik deel uit gemaakt van de voorbereidingscommisie… De website van de koepel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt er melding van:

Reactie Programmabureau

Naar aanleiding van uw verzoek via www.ehealthnu.nl om de rapporten CHF en DM te ontvangen, sturen wij u hierbij de PDF-versies toe.Na lezing horen wij graag uw mening over de inhoud van de rapporten. Kunt u zich vinden in de afwegingen en de keuzes die gemaakt zijn? Uw reactie kunt u aan ons doorgeven via info@ehealthnu.nl. De bevindingen in het rapport zijn voor eHealthNu aanleiding om de volgende barrières, samen met het zorgveld, daadwerkelijk te slechten:

  • Inkoop en bekostiging
  • Interoperabiliteit
  • Communicatie, cultuur en draagvlak

Hartfalen

Ik heb destijds gesteld dat het wat betreft de inzet van eHealth allerminst een transparante zorgvorm betreft.  Het rapport is gedateerd op 4 nov.2011 en is opgesteld door TNO (Kwaliteit van Leven). Opmerkelijk is dat in de inleiding de klassificatie en inclusie aan de orde komen.Dat was een thema waar ik destijds over viel toen het over eHealth ging bij mijn vorige werkgever. Eigenlijk is de situatie niet heel veel anders (lees: beter) dan een paar jaar geleden. Dat valt mij tegen en wordt lastig voor zorginkoop op genoemde onderdelen.

Diabetes

Het rapport is gedateerd oktober 2010. De diabetesketen is verder doorontwikkeld, dus dat zie je terug in een opzet voor eHealth. Echter ook hier zijn onduidelijkheden die evenzo alle genoemde terreinen betreffen. Ik heb wel eens het idee dat de wijze van financiering zodanig bepalend is voor de zorgvorm, dat we daar steeds tegen aan lopen.

ZN Inkoopgids 2010

Deze gids beslaat 32 pagina’s en is digitaal toegankelijk. De 9 bijlagen moet ik nog ontvangen (heb ik opgevraagd). Een eerste indruk is dat het een beschrijvend document is en veel achtergrondkennis en aanwezigheid van data veronderstelt. Geen kwestie van afvinken…

Belemmeringen

Kortom, ik kan het met de opstellers eens zijn dat er nog belemmeringen geslecht moeten worden. Maar het goede bericht is dat er nu actie wordt ondernomen.