Zorg voor Beterproject Valpreventie

Windesheim gaat zorginstellingen helpen bij structurele preventie

Pilotproject moet valpartijen ouderen fors terugdringen

In de Nederlandse verzorgingshuizen vallen minimaal 200.000 ouderen per jaar. Dat komt neer op 548 bewoners per dag. In verpleeghuizen worden jaarlijks per bed twee valincidenten geregistreerd. Eén op de drie 65-plussers valt tenminste één keer per jaar. Tachtig procent van de ouderen loopt hierbij letsel van voorbijgaande of chronische  aard op. Een valpartij kost gemiddeld 3400 euro aan directe medische kosten. Windesheim gaat zorginstellingen helpen bij het terugdringen van de valpartijen met 30 procent en bij het structureel voorkómen ervan.

Het Zorg voor Beterproject Valpreventie is een gezamenlijk initiatief van het lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg van hogeschool Windesheim, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, de Isala-klinieken en Vilans uit Utrecht, een toonaangevend kenniscentrum met de ministeriële opdracht om de landelijke infrastructuur voor zorg en welzijn te moderniseren. Het valproject kan als pilot gelden voor toepassing elders in het land.

Het ontwikkelde preventieprogramma moet zorgen voor werkverlichting en deskundigheidsvergroting bij de zorginstellingen. Op den duur kunnen de zorgverleners daarvoor terugvallen op een regionaal Kennisnetwerk Valpreventie. Dit netwerk vormt een belangrijke voorwaarde om te bereiken dat de resultaten ook in de toekomst behaald kunnen worden. Dankzij een nieuw format kunnen de deelnemende zorgorganisaties de genomen maatregelen consolideren, zodat de verbeteringen blijvend zijn.

Aanpak
In de verbeteraanpak leveren zowel docenten en studenten van Windesheim als praktijkbegeleiders en medewerkers van zorginstellingen een bijdrage aan de structurele vermindering van valpartijen en de duurzame zorginnovatie. Docenten en studenten trainen praktijkprojectleiders op het gebied van valpreventie en handhaving. Op hun beurt geven de praktijkprojectleiders hun kennis door aan de medewerkers.

Zorg voor Beterproject Valpreventie

Borging valpreventie is een initiatief van het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van de Christelijke Hogeschool Windesheim, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, Vilans en de Isalaklinieken.  Het project wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van Windesheim is inmiddels met dertien afdelingen van acht regionale zorginstellingen met het project gestart.

Zorg voor Beterproject Valpreventie

Borging valpreventie is een initiatief van het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van de Christelijke Hogeschool Windesheim, Stichting Zorgnetwerk Zwolle en omgeving, Vilans en de Isalaklinieken.  Het project wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van Windesheim is  inmiddels met dertien afdelingen van acht regionale zorginstellingen met het project gestart.