VU eHealth Masterclasses

eHealth kan kwaliteit gezondheidszorg verbeteren

VU organiseert masterclasses voor bestuurders en managers zorg
De afgelopen jaren reageerde de politiek afhoudend op moderne communicatiemogelijkheden in de zorg. De discussie over het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) is daar een voorbeeld van. Professionals en bestuurders zagen echter dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg grote sprongen voorwaarts zouden maken door moderne middelen in te zetten. De faculteit der Exacte wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam organiseert vijf masterclasses eHealth voor bestuurders en managers in de zorg. Pers wordt uitgenodigd om een masterclass bij te wonen.

Bezuinigingen
In deze tijd van bezuinigingen krijgt ook de gezondheidszorg het zwaar voor de kiezen. Vele miljarden moeten worden bezuinigd en volgens sommigen kan dat slechts tot gevolg hebben dat de zorg slechter of voor sommigen onbetaalbaar wordt. Ehealth biedt een oplossing om de zorg kwalitatief hoogwaardig te houden in een tijd van grote bezuinigingen en een toekomst waar de druk op de zorg alleen maar toeneemt.

Met eHealth kunnen veel processen in de zorg sneller, efficiënter en goedkoper verlopen. Ehealth is een concept van nieuwe gezondheidszorg dat invloed heeft op de organisatie, communicatie, bestuurlijke verhoudingen en inhoud van de zorg.

Modernisering
Vanwege de vele aspecten en de diverse partijen die erbij betrokken zijn is het niet gemakkelijk om eHealth te implementeren. Veel partijen bieden weerstand tegen deze moderniseringsslag.

Ger Koole initiatiefnemer (tijdens congres in december 2010 in Zwolle)

Bestuurders, directeuren en beleidsmakers vanuit vele zorginstellingen nemen deel aan de masterclasses.