Van Zorgpad naar BC

Cryptisch

Betekenis?

Strijdbare toon die doorklinkt in enkele dia’s

De afkorting BC brengt mij even op de gedachte dat het een humoristisch waardeoordeel betreft. Gaan we terug naar het stenen tijdperk (Before Christ) met de huidige aanpak van de Zorgpaden zoals eerder beschreven in de GGZ. Ieder voor zich?
Nee, BC staat voor “Business Case”. Daarmee is overigens de kou nog niet uit de lucht.

Begrip

Iets van de zorg die door studenten kennelijk is uitgesproken kan ik dan wel begrijpen. Het gaat over veroveren van marktaandeel e.d.