Transitie print > digitaal

Ondernemende journalistiek

Hogeschool Windesheim

Paneldiscussie 12 november 2013

Af en toe ontstaat er een spraakverwarring. Waarover gaat het ook alweer? De crisis in de Journalistiek. Is er een toekomst voor de regionale journalistiek? We zitten in het journalistieke hart van de opleiding aan de hogeschool Windesheim. De Hogeschool die de rol als entrepreneur van de aanstaande journalist meer gaat benadrukken (lector benoemd).
Duidelijk is dat de transitie van print naar digitaal onverminderd doorzet. De reactie vanuit de krantenwereld is tamelijk laat op gang gekomen. Een teruggang van het aantal abonnees werd steevast opgevangen door een verhoging van de abonnementskosten volgens een insider. Dat gaat nu niet meer op. Ook de adverteerders maken een draai naar digitaal. eBay gaan content leveren!

Arie Jansen (Windesheim) interviewt Hans de Clerq (Manager Opleiding)

Achterstandswijken

Een puik gezelschap buigt zich over de thematiek. Zoals Alex Engbers (de Stentor) tijdens de paneldiscussie pakkend verwoordt :”De ruim dertienduizend Zwolse abonnees dragen feitelijk de nieuwsgaring voor heel de stad Zwolle”. In de achterstandswijken wordt nauwelijks nog een krant bezorgd is de ervaring van enkele krantenmensen. Is de krant dan voor de elite? Dan zou de berichtgeving anders dienen te zijn. Maar daarvoor is weer veel te weinig geld. Zeker, er zijn hoopvolle, kleinere initiatieven (De Correspondent). De jongeren (journalisten in opleiding) houden een pleidooi voor Blendle. Pay for Performance. Is de regionale politiek zich voldoende bewust van wat er gebeurt? René de Heer (Zwolle) duidelijk wel. Gaat de journalistiek straks in de richting van ondersteuning van de corporate identity. Dus meer naar het bedrijfsleven? Hoe kijken we aan tegen de scheve verhouding communicatieafdeling/voorlichting versus journalistiek? Volgens een van de aanwezigen qua aantallen inmiddels een verhouding van 15: 1. De discussie gaat na de officiële afsluiting naadloos door in de gang van het X-gebouw van de Hogeschool Zwolle. Een mooi evenement in de reeks Peper & Zout.