10 mei 1940

Plotseling blafte achter ons een een mitrailleur…