Bas Haring ongesorteerd

Hij maakt een onderscheid tussen ‘soorten’ en ‘individuen’ .