Bas Haring ongesorteerd

Studenten

Lezing Bas Haring

Deze aankondiging brengt mij op de avond van 10 oktober 2011 naar de studentenvereniging in Zwolle

Een volle bak!

Aankondiging Hogeschoolkrant Windesheim

Soortenrijkdom

Bas Haring houdt daar een betoog, waarin hij de teloorgang van de soorten rijkdom in de natuur ter discussie stelt. Is dat nou echt wel zo erg? Hij maakt dat aan diverse voorbeelden duidelijk. Daarbij maakt hij allereerst een vergelijking met zijn vroegere hobby van postzegels verzamelen. Als 8 jarige ging hij allen (‘met 1 gulden’) met de bus op zaterdag naar de Postzegelmarkt. Daaraan bewaart hij goede herinneringen.

Betoog van Bas Haring

Postzegels

Op zijn verjaardag kreeg hij een keer een wat goedkoop uitziend pakketje postzegels (‘100 gram, ongesorteerd’) op karton en achter cellofaan verpakt. Waarde kregen die postzegels pas toen hij ze keurig stuk voor stuk  in het album had gedaan.  Bas hoort dan ook in het woord sorteren heel nadrukkelijk de term “soort”.  Zo legt hij de verbinding met het thema van de avond.  Is het wel zo erg dat soorten verdwijnen? Hij maakt een onderscheid tussen ‘soorten’ en ‘individuen’ .