Halvering opnameduur

Onderzoek naar langdurige video-EEG registraties bij verdenking op epilepsie