1000 mg of 100 mg

De macht van het getal in de media