IGZ: eHealth en domotica

Inspectie roept veldpartijen op om door te gaan