Aanstaren. Staaroperatie

Een waarschuwing voor het feit dat kennelijk tamelijk gemakkelijk wordt gedacht over een operatie wegens staar (cataract). Hoogleraar Peter Ringens (VUMc) denkt daarbij aan netvliesloslating.