Aanstaren. Staaroperatie

Cataract

Staaroperatie

Geen kleinigheid

Een waarschuwing voor het feit dat kennelijk tamelijk gemakkelijk wordt gedacht over een operatie wegens staar (cataract). Hoogleraar Peter Ringens (VUMc) wijst daarbij op de netvliesloslating.

Krantenkop (De Stentor 17 juli 2010)

Innovatie

Een ingreep vanwege lensvertroebeling (cataract) is al eeuwen oud, maar het weghalen van de vertroebelde lens en meteen vervangen door een kunstlens is iets van na de Tweede Wereldoorlog waarbij vaderlandse oogartsen naam hebben gemaakt. Zelf heb ik nog gewerkt (als stagist) met fysiologisch onderzoek (ERG=electro retinogram) waarmee als het ware door de troebele lens zware lichtflitsen werden toegediend om de kwaliteit van het netvlies van het betreffende oog te meten. Een lens vervangen en dan constateren dat het gezichtsvermogen nog wegblijft is immers een drama. Bovendien werd het inbrengen van een lens gezien als een best grote ingreep met enkele dagen opname en preoperatief onderzoek. Het heette dat “de staar moet rijpen”. Veel -meestal oudere-patienten werden pas geopereerd als ze bijna blind waren en hun zelfstandigheid gevaar liep.

Leeftijdsopbouw Staaroperaties (VEKTIS, 2007)

Focused Factory

Dat is  allemaal veranderd door een reeks van verbeteringen. Hier zie je de prachtige resultaten van de vorderingen van de Geneeskunde. Tot boven de 90 jaar vinden dergelijke ingrepen plaats (zie grafiek van de VEKTIS data). De ingreep vindt vaak plaats  in een “focused factory“, een kliniek waar alles er opgericht is de ingreep perfect en routineus te laten verlopen. De oudere van 2010 is ook een andere dan die in 1970. Er worden hogere eisen gesteld aan en verlangd van ouderen. Dus ook die behept zijn met staar.

Groeimarkt

Het wordt verleidelijk om de thans relatief “eenvoudige” ingreep op een eerder moment te laten plaats vinden en je hebt twee ogen! In combinatie met de (dubbele) vergrijzing kan een kind uitrekenen dat het een groeimarkt van jewelste is (geweest). Maar ook de complicaties vormen dus een groeimarkt! De rekensom van 0.4 % van 160.000 ingrepen komt uit op 640 netvliesloslatingen per jaar postoperatief.Klopt dat? Getallen die je wel aanstaren!