Buigen of Boosten

Je krijgt dus een tienmaal minder efficiëntie van het neutraliserende antilichaam, aldus Sanders, bij de introductie van sommige mutanten