Buigen of Boosten

De Escape Mutanten Komen

Gaan we interval oprekken of niet
Bij WNL op zondag (24 januari 2021) maakt Prof.Marc Bonten (arts-microbioloog) opmerkingen over mutanten van het Covid19 virus. Mutanten zijn virussen die subtiele veranderingen hebben onder gaan. Mutanten krijgen mogelijk pas echt een kans bij besmette patienten die het virus niet kunnen ‘klaren’, niet kunnen opruimen, aldus Bonte. Patienten die dan soms ook maar positief blijven testen. De hamvraag is of het oprekken van het interval tussen de twee vaccinaties tegen Covid19 dat nadelig effect ook zou kunnen hebben. In het Verenigd Koninkrijk is men er al toe overgegaan de tweede (boost) vaccinatie verder uit te stellen. Een risico?

Een paar dagen eerder (21 januari 2021) doet Prof.dr.Niek Sanders (Gent) tijdens een webinar een aantal uitspraken die mij tot nadenken stemmen. Want, ja, gaan we buigen voor politieke druk, publieke opinie of bepaalde deskundigen. Het is duidelijk dat er altijd sprake zal zijn van een afweging. Immers tijdsdruk en productieproblemen verhinderen het snel vaccineren, het ‘boosten’. Maar we moeten luisteren naar deskundigen.

Moeten we één dosis geven of twee doses.

Het Pfizer vaccin en het Moderna vaccin vergen twee doses, aldus Sanders. Er is een discussie geweest over een tekort aan vaccins. Misschien moeten we maar één dosis geven en dat zal ook wel werken. Is dat juist? Is het een optie om één dosis te geven? Wel, ik zou willen spreken met deze twee grafieken hier. Deze eerste grafiek geeft eigenlijk de antilichamen respons bij de patiënten in de klinische studie. Bij de 30 microgram dosis. Wat je hier ziet: Op dag 1 krijgt de patiënt een injectie en 21 dagen later krijgt hij zijn tweede injectie. En dan werd er gekeken naar de antilichaamrespons. Hoeveel antilichamen zijn er. Na de eerste injectie zien we dat op dag 21 een 1.536 U/mL aanwezig zijn. En na 7 dagen na de tweede injectie, op dag 28, zie je dat die antilichamen meer dan 10 keer omhoog gaan. Hetzelfde zie je met de neutraliserende antilichamen hieronder. Je hebt de eerste injectie en na 21 dagen meten we antilichamen na de eerste injectie; dan zien we 29, dit getal is de maximale verdunning van het serum waarbij nog 50% van de virussen geneutraliseerd worden in een in vitro test. En dan zie je als je twee injecties geeft, dat je op dag 28 bijna tien keer meer antilichamen krijgt. Mijn conclusie is duidelijk: één dosis zal niet volstaan om voldoende bescherming te bieden en zal ook eigenlijk niet voldoende immunologisch geheugen opbouwen. Je kunt één dosis gebruiken, maar de efficiëntie zal veel lager zijn. De boodschap is: gebruik twee doses!


Nederland wil de tweede dosis pas na zes weken geven in plaats van drie weken. Slim?

Ik zou dat niet doen, tenzij er echt een  noodzaak is zoals een echte grote uitbraak met tekorten aan vaccin. Zes weken tussen de eerste en tweede prik is ongeveer het maximum., aldus Sanders. Het is echt nodig om die tweede vaccinatie niet te lang uit te stellen. En waarom dan? Voor het opbouwen van virologisch geheugen en om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een maximale bescherming te bieden.. De data (grafieken) van de klinische studie van Pfizer/BioNTech tonen aan  dat de immuunrespons, meer bepaald de antilichaam concentraties, sterk stijgen (ongeveer 10 maal) na de twee vaccinatie.  Men zou dus eenvoudig kunnen stellen dat men 10 maal meer bescherming heeft na de tweede vaccinatie.. Het gevolg het verlengen van de periode tussen de vaccins zal zijn dat  er meer mensen ziek zullen worden tussen de twee vaccinaties. Mogelijks zullen ze wel minder ziek worden, maar bij ouderen zou ik dit risico niet nemen.. Is dat slim? ja misschien slim en want je gaat misschien de ziekte symptomen verminderen, Dus ik zou zeggen, als het echt kan zou ik doen wat wat Pfizer/BioNTech voorschrijft twee vaccinaties, drie weken er tussen. En dit is ook niet slim juridisch, want Pfizer/BioNtech heeft klinische studie zo gedaan. Als je daar van gaat afwijken zijn zij niet meer verantwoordelijk voor de gevolgen. Dat wil zeggen. Stel dat het vaccin onvoldoende werkt gedurende deze verlengde periode tussen de twee prikken en er vallen slachtoffers, wie is er dan verantwoordelijk? De overheid?. Als men langer wilt wachten tussen de twee vaccinaties is opnieuw een klinische studie nodig en dan ongeveer 6 maanden wachten en kijken hoe efficiënt het vaccin dan is. Dat is wetenschappelijk verantwoord. Dat is mijn visie. Het is ook nog onbekend hoe lang dit vaccin ons zal beschermen tegen mutanten. Ik verwacht dat we toch wel 6 tot 9 maanden bescherming van hebben. Maar langer dan die tijd kan ik niet inschatten. Dat is ongekend. Zoals het influenzavaccin moeten we mogelijks ook herhaaldelijk toedienen..

Er zijn mutanten in omloop van het Sars Cov 2. Probleem voor mRNA vaccin?

Ik kan nu alvast stellen dat de mutant uit Groot-Brittannië geen probleem zal zijn.Het vaccin zal weinig aan activiteit verliezen. Maar op basis van een studie met de  Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse SARS Cov 2 variant moet ik spijtig genoeg minder goed nieuws melden, zo stelt Sanders. Er is een mogelijkheid dat daar het vaccin minder actief zal zijn tegen deze mutanten. Tot deze conclusie kom ik op basis van testen met antilichamen aanwezig in sera van genezen covid-19 patiënten die besmet zijn geweest met het “wild type” SARS-CoV-2. Bijvoorbeeld, in de studie wordt een serumstaal van een patiënt B die genezen is van het wild type SARS-CoV-2 in contact gebracht met het de Zuid-Afrikaanse mutant. Hier zien we zien we dat eigenlijk die antistoffen van deze persoon 10 maal minder in staat zijn om dat dit mutante virus te neutraliseren. De aanwezige  antilichamen zijn dus 10 keer minder efficiënt om dat virus te neutraliseren. Nou, het is bij enkele mensen vastgesteld. Andere mensen hebben daar minder last van, maar dat betekent dus eigenlijk dat je met een mutant te maken hebt die gaat ontsnappen aan de mRNA vaccin. Is het een probleem? Mogelijk niet want de mRNA vaccins zijn heel erg effectief. De antilichamen die het opwekt zijn eigenlijk meer dan 10 keer hoger dan deze concentraties die we spontaan zouden hebben  als we geïnfecteerd zouden raken.

Links:
https://www.npostart.nl/wnl-op-zondag/24-01-2021/POW_04917534