Het menselijk genie: correctie

In een lijst “Centrale ontdekkingen in de Geneeskunde”staat onder het jaar 1943 “Willem Kolff vindt de nierdialysemachine uit” en wordt daarbij aan de VS toebedacht.ONJUIST!