Alternatief DOT bij TBC

Ook wordt bij patienten met vormen van eHealth gemonitord op de compliance