Beeldvorming met Nanodeeltjes

Twee belangrijke toepassingsgebieden onderzoeken: functionele hart‑ en vaatmetingen en beeldgestuurde technologie voor cardiovasculaire interventies