Beeldvorming met Nanodeeltjes

PHILIPS NEEMT INITIATIEF TOT PUBLIEK‑PRIVATE SAMENWERKING VOOR

VERSNELDE ONTWIKKELING VAN BEELDVORMINGSTECHNOLOGIE MET MAGNETISCHE NANODEELTJES

Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) heeft vandaag bekendgemaakt dat de onderneming het initiatief heeft genomen voor een publiek‑privaat samenwerkingsverband in Duitsland dat gericht is op de versnelde ontwikkeling van Magnetic Particle Imaging (MPI), een medische beeldvormingstechniek die met behulp van magnetische nanodeeltjes het gehele lichaam in kaart kan brengen. De samenwerking heeft tevens betrekking op preklinische hybride systemen die MPI combineren met MRI (Magnetic Resonance Imaging, beeldvorming met magnetische resonantie). Het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek heeft een bedrag van 10,6 miljoen euro toegezegd ter financiering van het samenwerkingsverband. Het totale budget bestaat uit bijdragen van de Duitse overheid en de publieke en private partijen in het samenwerkingsverband en heeft een beoogde omvang van 20,3 miljoen euro.

Philips zet zich in voor de ontwikkeling van geavanceerde beeldvormingssystemen

ter ondersteuning van de snelle opsporing, diagnose en behandeling van verschillende ziekten. De toekomstgerichtheid van deze inzet blijkt onder meer uit onderzoek naar nieuwe beeldvormingstechnieken, zoals MPI. Deze techniek is uitgevonden door Philips‑wetenschappers en maakt gebruik van de magnetische eigenschappen van nanodeeltjes ijzeroxide die in de bloedbaan worden geïnjecteerd (zogeheten ‘tracers’). Een MPI‑systeem registreert de hoeveelheid en ruimtelijke verdeling van deze deeltjes in het lichaam om zo driedimensionale beelden van fysiologische processen te genereren. Onderzoek heeft al aangetoond dat deze techniek in staat is om nauwkeurige en onvertraagde driedimensionale beelden van de bloedsomloop en hartslag van muizen vast te leggen.

MPI scan image Overlay of MPI images on anatomical MR images of the cardiovascular system taken in a preclinical study. The combined images are the three orthogonal cross sections showing the blood flow in the left heart chamber and the lung arteries. This picture has been published in the March issue of Physics in Medicine and Biology in 2009 (Volume 54, issue 5). Photo: Physics in Medicine and Biology (http://www.iop.org/EJ/journal/PMB)

“In het kader van ons beleid van ‘open innovatie’ heeft Philips het initiatief genomen voor het MAPIT‑samenwerkingsverband, wat staat voor ‘Magnetic Particle Imaging Technology’. Op deze manier hopen wij de toepassing van deze innovatieve nieuwe beeldvormingstechniek in de klinische praktijk te versnellen”, aldus Michael Kuhn, vicepresident voor technologiestrategie bij Philips Healthcare. “Een geïntegreerde aanpak en effectieve samenwerking zijn essentieel om het potentieel van MPI volledig te benutten, zodat we meer inzicht in ziekteprocessen kunnen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat het multidisciplinaire MAPIT‑samenwerkingsverband over een uitstekende uitgangspositie beschikt om de ontwikkeling van MPI op het gebied van instrumenten, tracers en toepassingen te bevorderen.”

“De voortdurende verbeteringen op het gebied van medische beeldvorming zijn een belangrijke stimulans voor vooruitgang in de gezondheidszorg. Afgaande op de resultaten die in preklinisch onderzoek zijn aangetoond, beschouw ik MPI als een nieuwe beeldvormingsmodaliteit die zeker kan leiden tot betere diagnostische beeldvorming bij cardiologische en oncologische toepassingen. Daarnaast is MPI een geweldige stap vooruit op het gebied van moleculaire beeldvorming in het algemeen”, aldus professor Bernd Hamm, directeur van de afdeling radiologie en hoogleraar radiologie aan het Charité Universitätsmedizin‑instituut in Berlijn.

Philips en de universiteit van Lübeck, twee van de drie beoogde partners op het gebied van instrumentontwikkeling, zullen zich richten op de ontwikkeling van MPI‑demonstratiesystemen waarmee het gehele lichaam in kaart kan worden gebracht. De derde partner bij de instrumentontwikkeling, Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR) zal zich concentreren op de ontwikkeling van apparatuur waarmee gelijktijdige of opeenvolgende MPI‑ en MRI‑scans kunnen worden gemaakt. Hiermee worden de functionele MPI‑gegevens aangevuld met morfologische informatie uit MPR‑scans ten behoeve van preklinische beeldvorming.

Op het gebied van tracerontwikkeling zullen de beoogde partners (Bayer Schering Pharma AG, Miltenyi Biotec, Charité Universitätsmedizin en het Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)) samenwerken aan de ontwikkeling van materialen voor magnetische nanodeeltjes die geoptimaliseerd zijn voor MPI‑toepassingen.

Het samenwerkingsverband gaat twee belangrijke toepassingsgebieden onderzoeken: functionele hart‑ en vaatmetingen (bijv. myocardiale perfusie) en beeldgestuurde technologie voor cardiovasculaire interventies (met behulp van interventieapparatuur die geoptimaliseerd is voor MPI‑beeldsturing).

De resultaten die zijn behaald door Philips Research Laboratories in Hamburg in het eerdere MAGIC‑onderzoeksproject (Magnetic Particle Imaging for Cardiovascular Applications) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van MPI. Het MAGIC‑project werd eveneens gefinancierd door het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek en heeft al geleid tot een overeenkomst tussen Philips en Bruker Biospin die gericht is op de commerciële ontwikkeling van MPI‑scanners voor de preklinische markt.