Fusie Achmea-De Friesland verstandig?

Het ligt voor de hand dat een nieuwe combinatie een index van >0,50 oplevert