Fusie Achmea-De Friesland verstandig?

NMA

De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) neemt ruim de tijd om na te denken over de wens van  Achmea (Eureko) om te fuseren met  De Friesland.

Daarvoor is een vergunning nodig

Natuurlijk zijn er activiteiten op meerdere terreinen, zoals blijkt uit het besluit van 28 december 2010. Als het gaat om de activiteiten in de zorg (cure) sector, dan lijkt de situatie glashelder. De Nma hoeft volgens mij daar niet zo lang over te doen, want…

VEKTIS wijst de weg:

De onlangs uitgebrachte Zorgthermometer van VEKTIS (Verzekerden in beweging 2011) is iets voor de fijnproevers. Pagina 19 draagt de titel ‘Concentratie Zorgdragers”. Daar wordt uit de doeken gedaan in hoeverre er sprake is van concentratie van zorgdragers (oftewel de labels) en wat dat betekent voor de ‘concurrentiemacht’ per provincie.

Leeuwarden Gelopen ansichtkaart 1962 (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Daarbij wordt al jarenlang een indicator gehanteerd (Herfindahl-index)

Bij een index van 0-0,18 is er geen dominantie,  bij 0,18-0,5 is er substantiele dominatie en tenslotte bij >0,5 is er een oligopolistische concentratie. Dat laatste impliceert dat er weinig concurrentie is. Te weinig?? In de cure sector kan dat betekenen dat instellingen een dictaat opgelegd krijgen, een situatie zoals voor de marktwerking in de zorg wel kon gebeuren.Een krachtige ‘Inkoopmacht’.

Als we nu weten dat in de provincie Friesland (650.000 inwoners) in 2010 en 2011 de index 0, 42 bedraagt, dan kun je vermoeden dat het nu al gaat om een substantiele dominantie van Zorgverzekeraar De Friesland.

Sneek Ansichtkaart (Niet gelopen-niet gedateerd)  (Collectie:J.T.A. te Gussinklo)

Een overzicht laat zien dat De Friesland 500.000 verzekerden had en een (landelijk) marktaandeel van 3% en Achmea-Agis 4,700.000 verzekerden (29%)…Stel dat het marktaandeel van De Friesland (dat ik niet ken!) van 60% naar 70% stijgt na een eventuele fusie en ik reken wat,

..dan volgt daaruit nieuwe combinatie met index van >0,50

Dat zou dan voor het eerst zijn sinds de introductie van de marktwerking. Een oligopolie (monopolie?) positie volgens de regels.