UnZIP ZIP

Het feit dat de Bewindslieden deel uit maken van het ZIP kan de wonderlijke situatie teweeg brengen dat het ZIP aan diezelfde minister(s) ongemakkelijke berichten moet voorleggen.