UnZIP ZIP

Het feit dat de Bewindslieden deel uit maken van het ZIP kan de wonderlijke situatie teweeg brengen dat het ZIP aan diezelfde minister(s) ongemakkelijke berichten moet voorleggen.

Lees verder